Formularz zgłoszeniowy

zgłoszenie wstępne

Zapis wstępny do niczego nie zobowiązuje. Wysyłając formularz otrzymasz zwrotnie więcej informacji na temat projektu.

Jednocześnie wwysłanie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu, ale stanowi wstępną weryfikację.
O przyjęciu do projektu ostatecznie decyduje personel projektu po dostarczeniu do Biura projektu
oryginałów wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych.

Dane Kandydata
Weryfikacja kwalifikalności
TakNieTakNie

Dane kontaktoweWybór szkolenia

Spawanie metodą TIG 141Logistyk/SpedytorPracownik działu handlowego (techniki sprzedaży)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do projektu POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA dla potrzeb realizacji procesu wstępnej rekrutacji do projektu. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja procesu wstępnej rekrutacji do projektu POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA.
Jestem świadomy/świadoma prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych i zaprzestaniem ich przetwarzania. Administratorem danych jest RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING z siedzibą w Dębicy, ul. Sobieskiego 9.Kontakt:

RÓG S.J. Consulting & Business Training

Biuro projektu

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

email: aktywnosc.zawodowa@rogsj.pl

telefon: +48 739 089 097

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast