Logistyk / spedytor

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji zawodowych logistyka/spedytora. Kurs ma na celu nabycie przez uczestników kompleksowych kwalifikacji do wykonywania zawodu logistyka/spedytora obejmujących zagadnienia dotyczące m.in. podstaw logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, transportu, zarządzania flotą, spedycji, rynku usług logistycznych, magazynów, czy centrów logistycznych. Certyfikat ukończenia kursu jest potwierdzeniem przyswojenia wiedzy z zakresu spedycji i transportu w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie pracy na stanowisku spedytora.

Czas trwania szkolenia: 130 godzin

Program szkolenia:

 1. Podstawy logistyki
  1. Geneza logistyki
  1.2. Pojęcie i przedmiot logistyki
  1.3. Obszary logistyki
  1.4. Rodzaje logistyki
  1.5. Struktura organizacyjna logistyki
  1.6. System logistyczny w przedsiębiorstwie
  1.7. Logistyka a inne dziedziny zarządzania
  1.8. Ćwiczenia: analiza przypadku
 2. Zarządzanie łańcuchem dostaw
  1. Łańcuch dostaw
  2.2. Relacje w łańcuchu dostaw
  2.3. Elastyczny i dynamiczny łańcuch dostaw
  2.4. Charakterystyka zarządzania łańcuchem dostaw
  2.5. Konfigurowanie sieci logistycznej
  2.6. Projektowanie sieci logistycznej metodą środka ciężkości
  2.7. Ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 3. Transport
  1. Charakterystyka transportu
  3.2. Rodzaje transportu
  3.3. Infrastruktura transportu
  3.4. Gałęzie transportu
  3.5. Reguły Incoterms
  3.6. Ćwiczenia: analiza przypadku
 4. Zarządzanie flotą transportową
  1. Charakterystyka zarządzania flotą transportową
  4.2. Elementy zarządzanie flotą transportową
  4.3. Kalkulowanie jednostek ładunkowych
  4.4. Wskaźniki oceny efektywności transportu
  4.5. Ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 5. Spedycja
  1. Charakterystyka spedycji
  5.2. Rozpoczęcie współpracy ze spedytorem
  5.3. Warunki działania firm spedycyjnych w Polsce
  5.4. Koszty i ceny usług spedycyjnych
  5.5. Struktura kosztów transportu i kalkulacja kosztów spedycji
  5.6. Ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 6. Rynek usług logistycznych
  1. Podmioty branży TSL
  6.2. Struktura branży TSL
  6.3. Strategie przedsiębiorstw
  6.4. Branża KEP
  6.5. Outsourcing logistyczny
  6.6. Ćwiczenia: alkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 7. Zarządzanie zapasami
  1. Rodzaje i koszty zapasów
  7.2. Analiza zapasów metodą ABC i XYZ
  7.3. Poziom obsługi klienta – POK1 i POK2
  7.4. Ekonomiczna wielkość zamówienia
  7.5. Ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 8. Magazyn jako obiekt logistyczny
  1 Rodzaje magazynów
  8.2 Technologie magazynu
  8.3 Procesy magazynowe
  8.4 Dokumentacja magazynowa i obieg dokumentów
  8.5 Opakowania
  8.6 Ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 9. Rozwój i charakterystyka centrów logistycznych
  1 Cele i funkcje centrum logistycznego
  9.2 Klasyfikacja centrów usług logistycznych
  9.3 Kryteria wyboru centrum usług logistycznych
 10. Rola informacji w logistyce
  1 Informacja, system informacyjny i system informatyczny
  10.2 Ewolucja systemów zarządzania przedsiębiorstwem
  10.3 Zintegrowane systemy informatyczne
  10.4 System zarządzania łańcuchem dostaw
  10.5 Elektroniczna wymiana danych
  10.6 Systemy automatycznej identyfikacji
  10.7 System nawigacji satelitarnej GPS
  10.8 Planowanie potrzeb produkcyjnych i dystrybucyjnych
  10.9 Ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 

Kontakt:

RÓG S.J. Consulting & Business Training

Biuro projektu

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

email: aktywnosc.zawodowa@rogsj.pl

telefon: +48 739 089 097

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast