o projekcie


Projekt POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA edycja 2.0 realizowany jest w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skierowany do 245 osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu)które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

 

Dla kogo ?


Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18 lat i więcej, pracujące w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach grupy docelowej projekt zakłada udział:

  • osób w wieku 18-24 lat –  20% grupy docelowej (49 osób),
  • osób w wieku 25+ –  80% grupy docelowej (196 osób),
  • osób w wieku 50+ –  4,90% grupy docelowej (12 osób),
  • osób o niskich kwalifikacjach (184 osób)  i osób w wieku 50+ (12 osób)  80% całej grupy docelowej – co najmniej 196 osób,
  • kobiet –  55,10% grupy docelowej (135 osób),
  • osób z niepełnosprawnościami –  4,9% grupy docelowej (12 osób),

Jeśli nie wiesz w jakim przedsiębiorstwie pracujesz, sprawdź jego wielkość w kwalifikatorze dostępnym na stronie pod adresem www.kwalifikator.een.org.pl

 

okres realizacji


Działania realizowane są od 1 stycznia 2020 do 31 sierpnia 2021 roku.  

Kontakt:

RÓG S.J. Consulting & Business Training

Biuro projektu

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

email: aktywnosc.zawodowa@rogsj.pl

telefon: +48 739 089 097

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast