O projekcie


Projekt POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA realizowany jest w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skierowany do 470 osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu)które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

 


  

Dla kogo ?


Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 25 lat i więcej, pracujące w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach grupy docelowej projekt zakłada udział:

  • osób w wieku 25+ – 80% grupy docelowej (376 osób),
  • osób w wieku 50+ – 20% grupy docelowej (94 osoby),
  • kobiet – 40% grupy docelowej (188 osób),
  • osób niepełnosprawnych – 5% grupy docelowej (24 osoby),
  • osób o niskich kwalifikacjach –  60% całej grupy docelowej (282 osoby)

Jeśli nie wiesz w jakim przedsiębiorstwie pracujesz, sprawdź jego wielkość w kwalifikatorze dostępnym na stronie pod adresem www.kwalifikator.een.org.pl

 


  

okres realizacji


Działania realizowane są od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2019 roku.  

partnerzy

Kontakt:

RÓG S.J. Consulting & Business Training

Biuro projektu

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

email: aktywnosc.zawodowa@rogsj.pl

telefon: +48 786 131 122

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

7.00 – 15.30

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast